27 March 2016

Gračanica monastery

Манастир Грачаница

GRACANICA Monastery
Monastery church The Dormition of Holy Virgin, 14th-century

26 March 2016

Gračanica monastery

Манастир Грачаница

GRACANICA Monastery
Monastery church The Dormition of Holy Virgin, 14-century

25 March 2016

Gračanica monastery

Манастир Грачаница

GRACANICA Monastery
Monastery church The Dormition of Holy Virgin, 14th-century

23 March 2016

17 March 2016

Prizren

Prizren

The Clock Tower, Nënkalaja, The Museum of Albanian League
Sahat kulla, Nënkalaja, Muze i Lidhjes Shqiptare

16 March 2016

Prizren

Prizren

The Clock Tower, View from castle and Saraç's Quarter
Sahat kulla, Pamje prej kalasë, lagjja e Saraçëve

15 March 2016

Prizren

Prizren

Prizren, Turkish Bathroom
Prizren, Hamami

13 March 2016

Prishtina

Prishtina

Prishtina, pamje nga lart dhe Newborn monumenti i Pavarësisë
Prishtina, view from air and Newborn the Monument of Indipendence

12 March 2016

11 March 2016

10 March 2016

Prishtina

Prishtina

PAMJE NGA PRISHTINA - KOSOVE
VIEW OF PRISHTINA - KOSOVE

09 March 2016

Prishtina

Prishtina

Pamje nga Prishtina
View of Prishtina

08 March 2016

Prishtina

Prishtina

Prishtina, Sahat kulla, Sheshi Skenderbeu, Biblioteka Kombëtare dhe Sheshi Ibrahim Rugova.
Prishtina, The tower clock, Skenderbeu Square, National Library and Rugova Square.

07 March 2016

Prishtina

Prishtina

PAMJA NGA PRISHTINA
VIEW OF PRISHTINA-KOSOVE

06 March 2016

Kosovo

Kosovo

Catholic church Our Lady f Perpetual Succour, Halvetia Tekke,
Saraç's Mosque, Tomb of Sultan Murad and Deçan Monastery.
Kisha katolike Zonja Ndihmëtare, Tyrbja e halvetive dhe Xhamia e
Saraçëve, Tyrbja e Sultan Muratit dhe Manastiri i Deçanit.

05 March 2016

Kosovo

Kosova

Ulpiana & Novoberda
Ulpiana dhe Novobërda

27 February 2016

Skopje

Skopje

Fountain Philip II of Macedon

26 February 2016

Skopje

Skopje - Macedonia

Fountain Alexander the Great

22 February 2016

Gjirokastra

Gjirokastra

SHQIPËRIA - ALBANIA
PAMJE NGA GJIROKASTRA
VIEW FROM GJIROKASTRA

21 February 2016

Gjirokastra

Gjirokastra

SHQIPËRIA - ALBANIA
PAMJE NGA GJIROKASTRA
VIEW FROM GJIROKASTRA

20 February 2016

Berat

Berati

SHQIPËRIA - ALBANIA
PAMJE E LAGJES KALA
VIEW FROM KALA QUARTER

19 February 2016

Elbasan

Elbasani

SHQIPËRIA - ALBANIA
PAMJE NGA ELBASANI
VIEW FROM ELBASANI

18 February 2016

Vjosa River

Vjosa River

SHQIPERIA - ALBANIA
LUMI I VJOSES, TEPELENE.
VJOSA RIVER, TEPELENA.

17 February 2016

Kruja

Kruja

SHQIPERIA - ALBANIA
PAMJE E BRENDESHME E KALASE. KRUJA.
INSIDE VIEW OF THE CASTLE. KRUJA.

16 February 2016

Kruja

Kruja

SHQIPËRIA - ALBANIA
KALAJA E KRUJËS (shk. V-VI e.r.)
KRUJA CASTLE (cen. V-VI AD)

15 February 2016

Kruja

Kruja

SHQIPËRIA - ALBANIA
KALAJA E KRUJËS
THE CASTLE OF KRUJA

14 February 2016

Kruja

Kruja

SHQIPËRIA - ALBANIA
KALAJA E KRUJËS DHE PAZARI I VJETËR
KRUJA CASTLE AND THE OLD MARKET

13 February 2016

Durrës

Durrës

SHQIPËRIA - ALBANIA
PAMJE NGA DURRËSI
VIEW FROM DURRESI

12 February 2016

Tirana

Tirana

SHQIPËRIA - ALBANIA
LIQENI; PARK KOMBËTAR
THE LAKE; NATIONAL PARK

11 February 2016

Tirana

Tirana

SHQIPËRIA - ALBANIA
PAMJE NGA TIRANA
VIEW FROM TIRANA

10 February 2016

Tirana

Tirana

SHQIPËRIA - ALBANIA
PAMJE NGA TIRANA
VIEW FROM TIRANA

09 February 2016

Tirana

Tirana

SHQIPËRIA - ALBANIA
PAMJE NGA TIRANA
VIEW FROM TIRANA

08 February 2016

Tirana

Tirana

SHQIPËRIA - ALBANIA
PAMJE NGA TIRANA
VIEW FROM TIRANA

07 February 2016

Albania

Albania

SHQIPËRIA - ALBANIA
DISA KËSHTJELLA NË SHQIPËRI
(Porto Palermo, Berat, Shkodër, Krujë)
ALBANIAN CASTLES
(Porto Palermo, Berati, Shkdra, Kruja)

06 February 2016

Albania

Albania

SHQIPËRIA - ALBANIA
SHQIPËRIA, QYTETE TË ANTIKITETIT
ALBANIA; ANCIENT CITIES

05 February 2016

Albania

Albania

Shqipëria - Albania

Albania,
a beautiful nature
a powerful spirit.

24 September 2015

23 September 2015

Les Calanques

Les Calanques

LES CALANQUES
Sormiou - Portpin - En-Vau.

22 September 2015

Marseille MuCEM

Marseille

Vue aérienne du MuCEM - Bâtiment du J4 et fort Saint-Jean
Architectes: Rudy Ricciotti et Roland Carta